ToeOFF droppfotsskena

VÄLKOMMEN TILL ALLARD MFG

Allard Manufacturing är ett dotterbolag till Camp Scandinavia och tillverkningsenhet för alla Allard koncernens kompositprodukter. Produktportföljen omfattar ortoser för såväl småbarn för att lära sig att stå och gå, till vuxna som av olika skäl behöver funktionellt stöd för underbenet och foten för att utföra dagliga aktiviteter. Alla produkter som vi producerar utvecklas i egen regi, tillsammans med Allard koncernens utvecklingsteam, och omfattas av olika immaterialrättsliga skydd. 
Allard Manufacturing har, den 27/6 2017, erhållit certifiering för ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015. Dokumentet finns att ladda ner i Download Center.

Under årens lopp har vi fått både formella utmärkelser för våra produkter och ännu viktigare, många vittnesmål från användare vars liv har förändrats till följd av en "Allard-ortos". Dessa berättelser är det bästa och mest glädjande beviset på att vi tillhandahåller produkter med mycket hög funktion för brukaren.

Alla produkter säljs via Allard koncernen och dess distributörer, besök  allardint.com för din lokala kontaktpunkt.

 

WELCOME TO ALLARD MFG
Allard Manufacturing is a subsidiary of Camp Scandinavia and the manufacturing unit for all of the Allard Group composite products. The product portfolio spans braces for toddlers just learning to stand & walk, to adults that for various reasons need support in the lower leg and foot to perform daily activities. All products that we produce are developed in-house together with the Allard Group development team and are covered by various intellectual property protections. 
Allard Manufacturing have, June 27th, 2017, received certification that we now have an established and applied a management system according to ISO 9001:2015. The certificate can be downloaded as a PDF in Download Center.

Over the years we have received both formal awards for our products and more importantly, numerous of testimonials from users who’s life has changed as a result of being fitted with an “Allard brace”. These testimonials are the best and most gratifying proof that we are providing highly functional braces.

All products are sold through the Allard Group and its distributors, please visit allardint.com for your local point of contact.

Support for Better Life!