Välkommen!
Allard Manufacturing är en del av Allard Group och tillverkningsenhet av ortopedtekniska produkter för Gruppen. Komposittillverkning har en lång historia i denna Malmöbaserade produktionsanläggning. Redan under 1960-talet producerades här kompositdetaljer huvudsakligen för flygindustrin. Efter att förvärvats av Camp Scandinavia ligger fokus nu helt på utveckling och tillverkning av ortopedtekniska produkter till moderbolaget. Våra ortopedtekniska produkter tillverkas i en toppmodern anläggning som utnyttjar senaste komposittillverkningstekniker och utrustning. Allard Manufacturing arbetar med en mängd olika material och har genom åren samlat mycket kompetens både inom kompositmaterial och processteknik. Allard Manufacturing har som komplement till tillverkningen även ett fullt utrustat kvalitetslaboratorium för att säkerställa att de höga normerna för produkttillverkning uppnås under hela processen och även tillåter medverkan i dedikerade produktutvecklingsprojekt.

Welcome!
Allard Manufacturing is a subsidiary of Camp Scandinavia and the manufacturing unit for the Allard Group orthotic composite products. Composite manufacturing has a long history in this Malmö based production site. Starting during the 1960’s, this facility produced parts mainly for the aeronautical industry. Since being acquired by Camp Scandinavia, the focus is completely on the manufacture and supply of composite orthotic products to the parent company.

Our orthotic products are produced in a state of the art facility, utilising the latest composite manufacturing techniques and equipment. Allard Manufacturing works with a wide variety of materials and has accumulated much expertise over the years in both composite materials knowledge and processing techniques, with a highly skilled workforce in place. Complementing the manufacturing capabilities, Allard Manufacturing also operates a fully equipped QA laboratory, ensuring the highest standards of product manufacturing quality are achieved throughout the process and also allowing capabilities in dedicated product development.

Nyheter